جستجو در پورتال

مشاوره/ انتخاب يك موضوع دررشته حسابداري دررابطه با درس روش تحقيق كه منابعي دراين زمينه موجود باشد
 • پرسش و پاسخ انتخاب يك موضوع دررشته حسابداري دررابطه با درس روش تحقيق كه منابعي دراين زمينه موجود باشد ؟ با سلام كتابي تحت عنوان روشهاي تحقيق در حسابداري در بازار موجود است.يكي از اين كتابها نوشته دكتر محمد نمازي استاد دانشگاه شيراز مي باشد. 5/8/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام جناب اقاي غلامي ببخشيد يه راهنمايي درباره ي كنكور ارشد حسابداري ميخواستم واينكه از چه منابعي بيشتر براي آزمون استفاده ميشود اگه ميتوانيد چند كتاب معرفي كنيد متشكر وممنون از لطفتون خدانگهدار
سلام جناب اقاي غلامي ببخشيد يه راهنمايي درباره ي كنكور ارشد حسابداري ميخواستم واينكه از چه منابعي بيشتر براي آزمون استفاده ميشود اگه ميتوانيد چند كتاب معرفي كنيد متشكر وممنون از لطفتون خدانگهدار
 • پرسش و پاسخ سلام جناب اقاي غلامي ببخشيد يه راهنمايي درباره ي كنكور ارشد حسابداري ميخواستم واينكه از چه منابعي بيشتر براي آزمون استفاده ميشود اگه ميتوانيد چند كتاب معرفي كنيد متشكر وممنون از لطفتون خدانگهدار  ؟ باسلام و ارزوي موفقيت پاسخ به پرسش جنابعالي قدري سخت بوده ولي ضمن ذكرنام چندكتاب و پرسشهاي 4 جوابي پيشنهادميكنم حتما سري به سايت حسابداري برتر و نيز مركز اموزش مديريت صنعتي زده و سيري ن
 • تابها عبارتنداز استانداردهاي حسابداري از سازمان حسابرسي - حسابداري مالي از يداله تالي وردي -حسابداري پيشرفته 1 از حسن همتي - حسابداري پيشرفته 2 ازدكترساعي - مباحث جاري در حسابداري از حسن همتي - مجموعه پرسشهاي 4 جوابي حسابداري ميانه ازعلي پارساييان واحمد مدرس - م پ 4 ج  استانداردهايحسابداري جمشيداسكندري و همچنين م پ 4 ج مباحث كاربردي درحسابداري تركيب شركتها از محسن خوش طينت . درخاتمه ارزوي موفقيتتان را دارم مستوفي
قوانين و مقررات/ بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي
تا قبل از صدور بيانيه 34 , نظام حسابداري وگزارشگري مالي دولت هاي ايالتي و محلي كشور امريكا بر اساس چارچوب نظري موضوع بيانيه ي مفهومي شماره ي يك واصول دوازده گانه وبيش از سي بيانيه ي استاندارد مصوب هيات استاندارد هاي حسابداري دولتي طراحي گرديده بود
 • بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي نوع: قانون موضوع: بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي منبع تهيه: ترازنامه تصويب كننده: GASB تاريخ انتشار: 1388-01-18 تاريخ اعتبار از: تا:
 • عاليت هاي غير انتفاعي موسوم به فعاليت هاي از نوع دولتي، مورد استفاده قرار مي گيرد و با استفاده همزمان از مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده همراه است، بر اندازه گيري جريان منابع مالي تأكيد مي نمايد. بدين معني كه صرفاً ورود منابع مالي و خروج منابع مالي و موجودي پايان دوره منابع مالي، اندازه گيري و گزارش مي شود. در فعاليت هاي از نوع دولتي كه دولت از بابت آنها مسئول پاسخگويي مالي دارد، تحصيل منابع و مصرف اين منابع در فعاليت ها و برنامه هاي مصوب، اهميت داشته و لذا به كارگيري معيار اندازه گيري جريان مناب
 • ه منابع مالي، اندازه گيري و گزارش مي شود. در فعاليت هاي از نوع دولتي كه دولت از بابت آنها مسئول پاسخگويي مالي دارد، تحصيل منابع و مصرف اين منابع در فعاليت ها و برنامه هاي مصوب، اهميت داشته و لذا به كارگيري معيار اندازه گيري جريان منابع مالي به همراه استفاده از مبناي تعهدي تعديل شده و سيستم حسابداري حساب هاي مستقل“Fund Accounting” در انجام مقصود كفايت مي كند. در اين سيستم، به دليل اهميت اندازه گيري جريان منابع مالي، منحصراً ورود (تحصيل) منابع مالي و خروج منابع مالي (خريد كالا و خدمات)
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13‏-حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ منظور مي‌گردد.
قوانين و مقررات/ بخش 23: مستندسازي
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در ارتباط با مستندسازي است. فهرست ساير بخشهاي حاوي الزامات و راهنماييهاي ويژه مستندسازي در پيوست ارائه شده است. قوانين و مقررات نيز ممكن است الزامات بيشتري را براي مستند سازي مقرر كند.
 • مكاتبات (شامل نامه الكترونيكي) مربوط به موضوعات با اهميت است. خلاصه يا تصوير مدارك واحد مورد رسيدگي، براي مثال، قراردادها و موافقتنامه هاي عمده و ويژه، در صورت مناسب بودن، مي تواند جزء مستندات حسابرسي باشد. اما، مستندات حسابرسي، جانشين اسناد و مدارك حسابداري واحد موردرسيدگي نمي باشد. مستندات حسابرسي مربوط به يك كار حسابرسي در پرونده(هاي) حسابرسي نگهداري مي شود. 8 . در شرايط معمول، نگهداري پيش نويسهاي اوليه كاربرگها و صورتهاي مالي، يادداشتهاي ناقص، نسخ قبلي اسناد اصلاح شده به دليل اشتباهات تايپي
 • بت مي كند. ·در مورد روشي كه مستلزم مشاهده باشد، حسابرس فرايند يا موضوع مورد مشاهده، افراد مربوط، مسئوليتهاي ايشان و تاريخ و محل انجام مشاهده را ثبت مي كند. نكات عمده 14 . قضاوت درمورد عمده بودن يك موضوع، مستلزم تحليل مناسب واقعيتها و شرايط موجود است. نكات عمده از جمله شامل موارد زير است: ·موضوعاتي كه به خطرهاي عمده مي انجامد (طبق تعريف بخش 5-31 ، شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت). ·نتايج اجراي روشهاي حسابرسي كه (الف) احتمال تحريف با اهميت
 • آن خطرها را نشان مي دهد. ·شرايطي كه مشكل عمده براي حسابرس در اجراي روشهاي حسابرسي لازم، پديد مي آورد. ·يافته هايي كه مي تواند به تعديل گزارش حسابرس بينجامد. 15 . تهيه ونگهداري خلاصه نكات عمده به عنوان بخشي از مستندات حسابرسي، ضروري است. موضوعات عمده شناسايي شده در جريان حسابرسي و چگونگي پيگيري آنها، در اين خلاصه درج و به ساير مستندات حسابرسي پشتوانه آنها عطف داده مي شود. اين خلاصه مي تواند بررسي و بازبيني اثربخش و كارآمد مستندات حسابرسي، به ويژه حسابرسيهاي بزرگ و پيچيده را آسان
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 105 : حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ است‌.
 • واحدهاي اقتصادي بزرگ ، معمولا منابع كمتري را به اجراي وظايف امور مالي تخصيص مي دهند؛ زيرا، استخدام كاركنان مالي با تخصص بالا ممكن است براي آنها مقرون به صرفه نباشد. اگرچه حصول اطمينان از حفاظت داراييها و استقرار سيستم مناسب حسابداري از مسئوليتهاي مديريت است ، اما مديران واحدهاي اقتصادي كوچك معمولا تلاش خود را بيشتر در زمينه هاي عملياتي ، مانند فروش و بازاريابي ، متمركز مي كنند. 5 . كمبود منابع و امكانات امور مالي و حسابداري به يكي از دو حالت زير منجر
 • د بالا برآورد مي كند. همان گونه كه در بند 49 استاندارد حسابرسي ارائه شده در بخش 40 تحت عنوان "برآورد خطر و سيستم كنترل داخلي" آمده است ، "حسابرس بايد در اولين فرصت ممكن ، ردة مناسبي از مديريت را از ضعفهاي با اهميت موجود در طراحي يا عملكرد سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي كه با آنها برخورد كرده است ، آگاه كند" . از آنجا كه حسابرس لزوما كليه كنترلهاي داخلي مورد استفاده مديريت را آزمون نمي كند، در گزارش خود ابراز مي دارد كه تنها ضعفهايي را
 • با آنها برخورد كرده است ، آگاه كند" . از آنجا كه حسابرس لزوما كليه كنترلهاي داخلي مورد استفاده مديريت را آزمون نمي كند، در گزارش خود ابراز مي دارد كه تنها ضعفهايي را به آگاهي مي رساند كه در جريان حسابرسي ، با آنها برخورد كرده است . پيشنهادهاي لازم براي اصلاح و بهبود سيستم نيز مي تواند در اين گزارش ، ارائه شود . گـزارش حسـابـرس 22 . استانداردها و راهنماييهاي ارائه شده در بخش 70 استاندارد حسابرسي تحت عنوان "گزارش حسابرس مستقل " بايد در گزار
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ش‌ 1- 50 : شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهايي‌ علاوه‌بر آنچه‌ در متن‌ استاندارد شواهد حسابرسي‌ آمده‌ است‌، درباره‌ برخي‌ از اقلام‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌ و ساير موارد افشا مي‌باشد.
 • ممكن است شواهد حسابرسي كافي و مناسب را فراهم كند. 7 . حسابرس در برنامه ريزي براي نظارت بر شمارش موجوديها يا اجراي ساير روشهاي حسابرسي بايد موارد زير را در نظر گيرد: · ماهيت سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي موجوديها. · خطرهاي ذاتي ، كنترل و عدم كشف و اهميت مربوط به موجوديها. · پيش بيني برقراري روشهاي كافي و صدور دستورالعملها
 • ي موجوديها. · خطرهاي ذاتي ، كنترل و عدم كشف و اهميت مربوط به موجوديها. · پيش بيني برقراري روشهاي كافي و صدور دستورالعملهاي مناسب براي شمارش موجوديها. · زمان بندي شمارش موجوديها. · محل استقرار موجوديها. · ضرورت استفاده از كارشناس . 8 . در
 • ; زمان بندي شمارش موجوديها. · محل استقرار موجوديها. · ضرورت استفاده از كارشناس . 8 . در مواردي كه قرار است مقدار موجوديها از طريق شمارش تعيين شود و حسابرس در زمان شمارش آنها حضور مي يابد، يا در مواردي كه واحد مورد رسيدگي از سيستم ثبت دايمي موجوديها استفاده مي كند و حسابرس يك يا چند بار در طول سال در زمان شمارش موجوديها حضور يافته
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام خدمت شما اساتيد محترم. بنده حسابدار نمايندگي اي هستم كه شما لطف نموديد و ترازنامه آن را تحليل كرديد.در حال حاضر هم مي خواهم از مشاوره شركت شما براي بهبود روند كار حسابداري و اشتباهات موجود در ثبت هاي آن و تغيير وضعيت بحراني نمايندگي به سمت سود هي استفاده كنم .با توجه به اينكه مديريت نمايندگي فوق العاده ضعيف و ناكارآمد است از شما خواهشمندم لطف كنيد بفرماييد در صورت استفاده از خدمات مشاوره اي اين شركت هزينه آن چقدر خواهد شد؟ البته فعلا به صورت مقطعي و براي رفع اين مشكلات چون فقط از اين بابت خودم مشتاق و علاقه مندم كه اوضاع بهبود يابد چون از نظر شخص مديريت نمايندگي هيچ نيازي به اين مشاوره ها و دريافت خدمات نيست. لازم به ذكر است كه نمايندگي هر ماه توسط پشتيبان برنامه حسابداري آرتا پشتيباني مي شود اما اين پشتيباني كاملا سوري و براي دريافت مبلغ پشتيباني مي باشد.من از شهرستان با شما درارتباطم فوق العاده مشتاقم تا در اين حرفه تجربه عملي و عيني كسب كنم اما اين امكان در شهرستان بنده وجود ندارد .مايلم اگر اين امكان از طريق شركت شما حتي به صورت اينترنتي و مكاتبه اي هم باشد استفاده كنم هر هزينه اي هم دارد مي پردازم .واقعا در اين حرفه از نظر تجربي وعلمي فقيرم .لطفا راهنماييم كنيد.با تشكر.
 • پرسش و پاسخ با سلام خدمت شما اساتيد محترم. بنده حسابدار نمايندگي اي هستم كه شما لطف نموديد و ترازنامه آن را تحليل كرديد.در حال حاضر هم مي خواهم از مشاوره شركت شما براي بهبود روند كار حسابداري و اشتباهات موجود در ثبت هاي آن و تغيير وضعيت بحراني نمايندگي به سمت سود هي استفاده كنم .با توجه به اينكه مديريت نمايندگي فوق العاده ضعيف و ناكارآمد است از شما خواهشمندم لطف كنيد بفرماييد در صورت استفاده از خدمات مشاوره اي اين شركت هزينه آن چقدر خواهد شد؟ البته فعلا به
 • مات مشاوره اي اين شركت هزينه آن چقدر خواهد شد؟ البته فعلا به صورت مقطعي و براي رفع اين مشكلات چون فقط از اين بابت خودم مشتاق و علاقه مندم كه اوضاع بهبود يابد چون از نظر شخص مديريت نمايندگي هيچ نيازي به اين مشاوره ها و دريافت خدمات نيست. لازم به ذكر است كه نمايندگي هر ماه توسط پشتيبان برنامه حسابداري آرتا پشتيباني مي شود اما اين پشتيباني كاملا سوري و براي دريافت مبلغ پشتيباني مي باشد.من از شهرستان با شما درارتباطم فوق العاده مشتاقم تا در اين حرفه تجربه عملي و عيني كسب كنم اما اين امكان در شهرست
 • ري و براي دريافت مبلغ پشتيباني مي باشد.من از شهرستان با شما درارتباطم فوق العاده مشتاقم تا در اين حرفه تجربه عملي و عيني كسب كنم اما اين امكان در شهرستان بنده وجود ندارد .مايلم اگر اين امكان از طريق شركت شما حتي به صورت اينترنتي و مكاتبه اي هم باشد استفاده كنم هر هزينه اي هم دارد مي پردازم .واقعا در اين حرفه از نظر تجربي وعلمي فقيرم .لطفا راهنماييم كنيد.با تشكر. ؟ با سلام دوست عزيز خدمات مشاوره چه به صورت پرسش وپاسخ از طريق سايت ويا مكاتبه از طريق ايميل
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ در مورد كمكهاي بلا عوض دولت و نحوه حسابداري ان كتابي مقا له اي به فارسي يا انگليسي سراغ داريد؟ استاندارد 10 ايران را خوندم. با سپاس
مشاوره/ تحليل ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريهابيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي, خالص دارائي ها بدهي ها =دارائي ها, رويكرد تراز نامه اي, صورت حساب فعاليت, حساب مستقل وجوه, گزارشگري مالي دولتي, نظام حسابداري و گزارشگري مالي, عملكرد بودجه, بيانيه 34, حسابداري تعهدي تعديل شده, اندازه گيري منابع اقتصادي, منابع مالي, حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌, استاندارد13, مخارج تامين مالي, دارايي واجد شرايط, تفاوت تسعير ارز, سود تضمين شده, نرخ جذب, مستندسازي در حسابرسي , استاندارد23, قرارداد حسابرسي, كنترل كيفيت حسابرسي, مسئوليت حسابرس, تقلب و اشتباه, رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي, شناخت واحد مورد رسيدگي, برآورد خطرهاي تحريف, روشهاي حسابرسي باخطرهاي برآوردي, تاييد خواهي برون سازماني, تاييديه مديريت, پرونده جاري ونهايي حسابرسي, مستندات حسابرسي, كاربرگ هاي حسابرسي, بخش‌ 105 , حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌‏, محدوديت‌ اساسي‌ در دامنه‌ رسيدگيهاي, استاندارد حسابرسي, ويژگيهاي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌, تفكيك‌ محدود وظايف‌, تسلط‌ مدير يا صاحب‌ سرمايه‌, مشاركت‌ فعال‌ مدير, كنترل داخلي, شواهد حسابرسي‌ –اقلام خاص, موجودي كالا, روشهاي كنترل, دستورالعمل شمارش وانبار گرداني, آزمون‌ انقطاع‌ زماني, شمارش‌ موجوديها, سيستم ثبت دائمي وادواري, تاييديه بدهكاران وبستانكاران, تاييدخواهي برون سازماني, حسابدار , نمايندگي , دريافت, نمايندگي, مشاوره, خدمات, پشتيبان, حسابدار, مديريت, پشتيباني, بهبود, حسابداري نمايندگي


39 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6342 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني