جستجو در پورتال

مشاوره/ سلام كارمندي هستم كه ماشين فرسوده ام را تبديل به وانت بار كرده هم (با استفاده از طرح) از اين ماشين براي براي فقط براي رفت و آمد به محل كار استفاده مي شود . هنوز اقساط وام آن تمام نشده است در اين سه سال چقدر ماليات به آن تعلق گرفته است
سلام كارمندي هستم كه ماشين فرسوده ام را تبديل به وانت بار كرده هم (با استفاده از طرح) از اين ماشين براي براي فقط براي رفت و آمد به محل كار استفاده مي شود . هنوز اقساط وام آن تمام نشده است در اين سه سال چقدر ماليات به آن تعلق گرفته است
 • پرسش و پاسخ سلام كارمندي هستم كه ماشين فرسوده ام را تبديل به وانت بار كرده هم (با استفاده از طرح) از اين ماشين براي براي فقط براي رفت و آمد به محل كار استفاده مي شود . هنوز اقساط وام آن تمام نشده است در اين سه سال چقدر ماليات به آن تعلق گرفته است   ؟
قوانين و مقررات/ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.   شماره ۲۶۰۶۰/۲۲ تاريخ ۱۶/۵/۱۳۹
 • ن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آيين‌نامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. . ماده۱۴ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كار
 • وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. . ماده۱۴ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است. تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طب
قوانين و مقررات/ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي ابلاغ شد
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
 • ود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهدبود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود. ماده10ـ به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي: الف ـ بانكها و وزارتخانه هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، برا
 • معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان بندي اجراء طرح و پيشرفت كارپرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد. ج ـ اعطاء تسهيلات براي ماشين آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند. د ـ در مواردي كه جمع
 • نعتي و معدني مي توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند. د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهدداشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند. هـ ـ بانك ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور ‏
‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 • فزايش بازدهي، ارتقاء بهره وري و پويايي و رقابت پذيري صنايع كشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال و قوانين مغاير ملغي مي گردد. ماده 2 - به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و كارايي پيمانكاران داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني كشور، اقدامهاي زير به عمل مي آيد: الف - بانكها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج كشور را فراهم نمايند. اين تسهيلات به منظور تأمي
 • ايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 3 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه معافيت هاي حقوق ورودي ( حقوق گمركي و سود بازرگاني) كالاهاي وارداتي به كشور به استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 1359.2.24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط
 • نعتي به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز مي باشد. ماده 17 - انتشار اوراق مشاركت ( بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهاي نوسازي و توسعه شركت حداكثر به ميزان پنجاه درصد(50%) كل سرمايه گذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70%) ارزش ويژه شركت مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود. ماده 18 - شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهيلات ب
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ چك ليست رعايت آيين‌نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر ‏
چك ليست رعايت آيين‌نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي ، موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380.
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‏‎ ‎‏‌10‏-حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13‏-حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ منظور مي‌گردد.
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري شركتهاي نرم افزاري
تكنولوزي در حال حاضر وآتي نقش بسيار مهمي را در تجارت ايفا مي كند و خواهد كرد افزايش حجم ‏فعاليتهاي تجاري بدون توسعه نرم افزارهاي كامپيوتري امري محال است.اين موضوع چندي از مسائل را در ‏خصوص استانداردهاي حسابداري اين رشته از فعاليت به شرح ذيل را در بر مي گيرد‏ ‏-نرم‏
قوانين و مقررات/ بخش‌ 62 : استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از شواهد حسابرسي‌ است‌.
 • گي ديگر به واحد مورد رسيدگي ؛ براي مثال ، وابستگي مالي به واحد مورد رسيدگي يا سرمايه گذاري در آن . حسابرس در مواردي كه نسبت به صلاحيت حرفه اي و بيطرفي كارشناس ترديد داشته باشد بايد دلايل ترديد خود را با مديريت واحد مورد رسيدگي مطرح و امكان كسب شواهد كافي و قابل قبول را درباره كار كارشناس ، ارزيابي كند. حسابرس به منظور حصول اطمينان در اين باره بايد روشهاي اضافي حسابرسي را اجرا كند يا ممكن است بخواهد براي كسب شواهد حسابرسي مورد نياز، از خدمات كارشناس د
 • آيد كه واحد مورد رسيدگي اغلب به صورت كتبي به كارشناس مي دهد. اين گونه دستور كارها مي تواند مطالبي چون موارد زير را در بر گيرد: . هدفها و دامنه فعاليت كارشناس . . رئوس كلي موضوعات خاصي كه حسابرس انتظار دارد در گزارش كارشناس مطرح شود. . موارد استفاده حسابرس از نتايج كار كارشناس ، شامل احتمال اشاره به نام ، مشخصات و دامنه فعاليت كارشناس در گزارش . . حدود دسترسي كارشناس به اسناد و مدارك مربوط . . توصيف هرگونه ارتباط كارشناس با واحد مورد رسيدگي .
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ ضمن عرض سلام و تبريك جهت راه اندازي اين سايت سازنده و تشكراز راهنماييهاي مفيد شما احتراماً لطفاً در خصوص نحوه پرداخت ميزان مرخصي ساليانه نيرو هاي شركتي طرف قرار داد با دستگاههاي دولتي طي يكسال كاري در صورتي كه هر ساله دستگاه دولتي شركت هاي خدماتي را عوض و شركتي ديگر سرپرستي اين نيروها را برعهده بگيرد ما را راهنمايي فرماييد و آيا درخصوص جذب نيروهاي شركت دستگاههاي دولتي قانون و بخشنامه اي از طرف مجلس و دولت تصويب و جهت اجراء به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده است زيرا بعضي از دستگاهها اقدام به جذب اين نيروها نموده اند ولي متأسفانه بعضي از دستگاههاي ديگر به بهانه هاي واهي از جذب آنها طرفه رفته و شانه خالي مي كنند
 • ي تأمين اجتماعي، يكي از مسايل مهم حوزه استخدامي را اعلام تعيين تكليف نيروهاي شركتي توسط رياست‌جمهوري دانسته و با اشاره به مصوبه هيأت دولت، مي‌گويد: “بر اساس اين مصوبه، هيچ نيروي شركتي از خدمت دولتي خارج نخواهد شد.” ‌همچنين وزير كار و امور اجتماعي با طرح اين موضوع كه اصلاح ساختار قراردادهاي موقت كار امنيت شغلي ايجاد نمي‌كند، مي‌گويد: هم اكنون تعداد كارگران موقت بيش از كارگران دايم شده و هر ساله بر تعداد اين نوع قراردادها اضافه مي‌شود، زيرا هر سال كارگران رسمي بازنشسته مي‌شوند و به جاي آنها با كار
 • ن شركتي با هر مدركي، از لحاظ حقوق و مزايا يكسان بوده و در پايان سال جاري، آنها پيماني خواهند شد. در همين زمينه يكي از كارمندان شركتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين مسايل را تنها اميدواري دانسته و به خبرنگار مي‌گويد: “نزديك به 15 سال است كه با سمت ماشين‌نويس به صورت شركتي پابه‌پاي ساير همكاران پيماني و رسمي خود كار مي‌كنم، اما هيچ كدام از مزاياي آنها به من تعلق نمي‌گيرد.” وي با اشاره به اين كه حقوق مهر ماه كاركنان شركتي به صورت علي‌الحساب پرداخته شده و حقوق آبان آنها نيز هنوز پرداخته نشده اس
 • ستخدام رسمي و يا قرارداد پيماني قرار گيرند و بقيه افراد به صورت قرارداد كار معين در دستگاه مربوطه همچنان مشغول به كار مي‌شوند. وزير كار از 5/2رابر شدن اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي خبر داد و گفت: تا ۲۰شهريور ماه ۹۰۰هزار طرح تاسيس بنگاههاي زودبازده به بانكها معرفي شدند. وي پيش‌بيني كرد: با بهره‌برداري از اين تعداد طرح، بيش از دو ميليون و ۵۸۳هزار و ۴۴۲فرصت شغلي در كشور ايجاد شود. جهرمي يادآور شد: تاكنون ۳۰۷هزارقانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م , قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي, قانون رفع موانع توليد, سرمايه‌گذاري صنعتي, صنايع آلوده‌كننده محيط زيست , نرخ بين بانكي, نرخ لايبور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نفت, تسهيلات ارزي و ريالي, ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع, ماده113, قانون برنامه سوم توسعه, ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور, چك ليست, رعايت آيين‌نامه روشهاي نگهداري دفاتر, حسابرسي مالياتي, پلمپ دفاتر, دفاتر روزنامه وكل, ارتيكل حسابداري, ممنوعيت بستانكار شدن حسابهاي نقدي و بانكي, حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌, استاندارد10, كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌, كمك دولت, ماهيت كمك دولت, شناخت كمك بلاعوض, حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌, استاندارد13, مخارج تامين مالي, دارايي واجد شرايط, تفاوت تسعير ارز, سود تضمين شده, نرخ جذب, استاندارد حسابداري شركتهاي نرم افزاري, توليد وفروش نرم افزار, نرم افزار, خدمات پشتيباني, كد نويسي, بخش‌ 62, استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌‏, كارشناس, خدمات كارشناسي, صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ و بيطرفي‌ كارشناس‌ , دامنه‌ فعاليت‌ كارشناس


16 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6342 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني