جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • nbsp; هريك از اعضاي تعاوني بايد مبلغ اسمي سهامي راكه خريداري نموده ، در موقع تأسيس تعاوني پرداخت كند. ماده9 :  سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است. ماده10:  سهام تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به متقاضيان عضويت (واجدشرايط) جديد با معرفي اداره تعاون مجاز مي باشد. ماده11:  تعاوني ظرف مدت يكسال از تاريخ ثبت, براي هريك از اعضاء ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود. تبصره-1 :        -  ورقه سهم بايد متحدالشكل،چاپي و داراي شماره
 • شده است تحويل نمايد. تبصره-2 :        - نام و نشاني هريك از اعضاء و هرگونه نقل و انتقالي كه به موجب مقررات اين اساسنامه مجاز دانسته شده بايد در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. تبصره-3 : انجام هرگونه نقل و انتقال سهام بدون رعايت تشريفات اين اساسنامه فاقد اعتبار است . §    فصل دوم- مقررات مربوط به عضويت: ماده12:  عضويت در تعاوني براي كليه اشخاص حقيقي واجد شرايط ذيل كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است : الف- شرايط عمومي: 1.&nb
 • در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. تبصره-1 :        -  هيئت مديره و مديرعامل در خصوص ضرر و زيان وارد بر اعضاء و شركت كه حاصل از تخلفات و اهمال آنهاست مسئوليت تضامني دارند. تبصره-2 :        - مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني (موضوع ماده17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشدمگراينكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. ماده14:  كليه اعضاء مكلف ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام وقت بخير.براي يك كار تحقيقاتي نياز به پيدا كردن تركيب پرتفو اعتباري بانك ها دارم.اگر اطلاعاتي راجع به اين كه اين پرتفو شامل چيست بهم بدين ممنون ميشم.يا كتابي يا مقاله اي كه كمكم كنه.اين كه اين تركيب شامل سهام،اوراق مشاركت واملاك يا چه چيزهايي هست. با تشكر
با سلام وقت بخير.براي يك كار تحقيقاتي نياز به پيدا كردن تركيب پرتفو اعتباري بانك ها دارم.اگر اطلاعاتي راجع به اين كه اين پرتفو شامل چيست بهم بدين ممنون ميشم.يا كتابي يا مقاله اي كه كمكم كنه.اين كه اين تركيب شامل سهام،اوراق مشاركت واملاك يا چه چيزهايي هست. با تشكر
 • همچنين مي‌بايست با توجه به توان بازپرداخت كه در طرح برنامه كسب و كار مطرح شده است باشد. مبتني بر نتايج بررسي‌ها، مسئولان وام پيشنهاداتي ارائه مي‌كنند. هنگامي كه وام گيرنده در مورد تسهيلاتي مالي ويژه‌اي (يا محصولات وام) تصميم گرفت شرايط تجاري مقدمات تأمين مالي بر روي برگه شرايط ثبت مي‌شود. مهمترين موارد بر روي برگه شرايط در برگيرنده ميزان وام، مشخصات وام گيرنده، نوع تسهيلات وام، نرخ بهره، دهنده وام، هدف وام، جدول بازپرداخت، شرط (قيد) ايمني، و ضمانت و تعهد پرداخت مورد ني
 • ي مقدمات تأمين مالي بر روي برگه شرايط ثبت مي‌شود. مهمترين موارد بر روي برگه شرايط در برگيرنده ميزان وام، مشخصات وام گيرنده، نوع تسهيلات وام، نرخ بهره، دهنده وام، هدف وام، جدول بازپرداخت، شرط (قيد) ايمني، و ضمانت و تعهد پرداخت مورد نياز از طرف وام گيرنده قبل از آنكه بانك وام را توسعه دهد، مي‌باشد. چنانچه طرح تأمين مالي مورد توافق وام گيرنده باشد، بانك فرآيند آماده سازي نامه‌اي را كه در آن پيشنهاد رسمي تأمين مالي به وام گيرنده بيان شده است را آغاز مي‌كند. نامه رسمي پيشنها
 • ه‌اي را كه در آن پيشنهاد رسمي تأمين مالي به وام گيرنده بيان شده است را آغاز مي‌كند. نامه رسمي پيشنهاد، به طور گسترده شرايط مشابه آنچه در برگه شرايط ثبت شده بود را در بر مي‌گيرد. براي وام‌هاي ساده، پذيرش پيشنهاد، قرارداد وام بين بانك و وام گيرنده را منعقد مي‌سازد. هنگامي كه تأمين مالي بلند مدت، موضوع تسهيلات يا يك موقعيت تأمين مالي پيچيده باشد پيشنهاد موضوع شرايط ديگري كه در اسناد استاندارد وام بانك مي‌باشد قرار مي‌گيرد . در موارد مطرح در برنامه، علاوه بر نش
مشاوره/ با سلام وعرض خسته نباشيد... چند ماه پيش يك آپارتمان در شهر خودمان خريداري كدم بمبلغ 49 ميليون تومان بطوري كه 19ميليون نقد همراه با 20 ميليون وام مسكن فروشنده كه اينجانب در قبال چك مبلغ وام 20 ميليوني را ماهانه پرداخت ميكنم ميخواستم بدونم كه با توجه به اينكه اينجانب از وام مسكن استفاده نموده ام مي توانم سند براي اين خونه خريداري شده بگيرم واز وام خريد مسكن استفاده كنم يا راهكاري ديگري براي گرفتن وام مسكن ميباشد. باتشكر فراوان از زحمات شما...
با سلام وعرض خسته نباشيد... چند ماه پيش يك آپارتمان در شهر خودمان خريداري كدم بمبلغ 49 ميليون تومان بطوري كه 19ميليون نقد همراه با 20 ميليون وام مسكن فروشنده كه اينجانب در قبال چك مبلغ وام 20 ميليوني را ماهانه پرداخت ميكنم ميخواستم بدونم كه با توجه به اينكه اينجانب از وام مسكن استفاده نموده ام مي توانم سند براي اين خونه خريداري شده بگيرم واز وام خريد مسكن استفاده كنم يا راهكاري ديگري براي گرفتن وام مسكن ميباشد. باتشكر فراوان از زحمات شما...
 • ام مسكن فروشنده كه اينجانب در قبال چك مبلغ وام 20 ميليوني را ماهانه پرداخت ميكنم ميخواستم بدونم كه با توجه به اينكه اينجانب از وام مسكن استفاده نموده ام مي توانم سند براي اين خونه خريداري شده بگيرم واز وام خريد مسكن استفاده كنم يا راهكاري ديگري براي گرفتن وام مسكن ميباشد. باتشكر فراوان از زحمات شما...  ؟ با سلام لطفا با رئيس بانك مربوطه اقدام گردد.
مشاوره/ با عرض سلام وخسته نباشيد واسه گرفتن وام وقتي سند نداري و ميخواهي كاريو شروع كني بايد جيكار كرد؟ ادم تا وقتي جونه مي خواد كار كنه ما فقط بايد فكر كنيم و به اونا كه سرمايه دارن بگيم تا اجرا كنن با تشكر
 • پرسش و پاسخ با عرض سلام وخسته نباشيد واسه گرفتن وام وقتي سند نداري و ميخواهي كاريو شروع كني بايد جيكار كرد؟ ادم تا وقتي جونه مي خواد كار كنه ما فقط بايد فكر كنيم و به اونا كه سرمايه دارن بگيم تا اجرا كنن با تشكر   ؟ ضمن عرض سلام متقابل . به موضوعي اشاره فرموده ايد كه منهم با نظرتان موافقم و متاسفانه اشخاص معلوم الحال ديگري مرتكب تخل
 • ه اشخاص معلوم الحال ديگري مرتكب تخلفات و..... ميشوند ولي بانكها با ما كه قشر متوسط يا پايين تر هستيم ميخواهند مو به مو مقررات را اجرا نمايند بهرحال نميدانم به چه كاري مشغول يا قصد راه اندازي داريد ولي اگر نيازتان با مبالغي كمتر از ميزاني كه بتوان با ضامن اخذ نمود حل ميشود نيازي به سند نيست . اميد وارم بانكها كمي هم بفكر جوانها و مشكلات انها باشند و تا اين حد سخت نگيرند و از پولهاي مردم كه در اختيار انانست مشكلات اين چنيني را با تدابيري كه مي انديشند حل كنند . برايتان ارزوي موفقيت داشته و به خدات
مشاوره/ سلام بزرگوار بنده به كمك بابا و دو برادر با سرمايه خود و يا وام بانكي كه در نحوه گرفتن ان شما كمك خواهيد كرد قصد راه انداختن يه واحد توليدي و يا نمايندگي و يا كارخانه اي كه سود حاصل از ان خوب باشد را معرفي كنيد... لطفن كاملن در نحوه گرفتن و ايجادش توجيه كنيد.
سلام بزرگوار بنده به كمك بابا و دو برادر با سرمايه خود و يا وام بانكي كه در نحوه گرفتن ان شما كمك خواهيد كرد قصد راه انداختن يه واحد توليدي و يا نمايندگي و يا كارخانه اي كه سود حاصل از ان خوب باشد را معرفي كنيد... لطفن كاملن در نحوه گرفتن و ايجادش توجيه كنيد.
 • رفي كنيد... لطفن كاملن در نحوه گرفتن و ايجادش توجيه كنيد.  ؟ سلام البته مقايسه اخذ نمايندگي با كار توليدي كمي دشوار هست، اما بايد خدمتتون عرض كنم، نمايندگي دو پارامتر بسيار مهم دارد، 1- شرايط پيش نياز توليدكننده اصلي يا وارد كننده اصلي از جمله حداقل فضاي فيزيكي، پرسنا، امكانات، سابقه، گردش مالي. 2- توانايي شما به عنوان نماينده در فروش اون نوع محصول موردنظر. به عنوان مثال اگر شما شبكه خوبي در بين سازندگان ساختمان داريد احتمالا اخذ نم
 • يكسال برآورد كنيد: اجاره مكان-پرسنل، دفتري، تبليغات، استهلاك سرمايه، خريد اوليه محصول. همچنين درآمدتون براي يكسال: درصد كارمزد فروش محصول. به اين صورت سود ساليانه به صورت متوسط قابل محاسبه هست. در نظر داشته باشيد كه براي نمايندگي عموما نمي توان وام ارزان قيمت از بانك دريافت كرد. دوباره تاكيد مي كنم كه موفقيت در نمايندگي به ميزان توانايي شما در بازاريابي و فروش بستگي دارد. در مورد توليد با اطلاعاتي كه من كسب كردم، كارخانه فرآوري آلوئه ورا رو جهت بررسي پيشنهاد مي كنم، مي تونيد از كيوب آلو
 • وليد برآورد و طرح اقتصادي نوشته شود. در مورد گام هاي اجرايي نيز ابتدا موافقت اصولي از سازمان مربوطه (وزارت صنايع) اخذ سپس زمين يا سوله اي در شهرك صنعتي خريداري مي نمائيد  و با نشان دادن درصد مورد نياز از پيشرفت فيزيكي و تكميل مدارك براي اخذ وام بانكي اقدام مي نمائيد.   با آرزوي موفقيت
قوانين و مقررات/ دستورالعمل قانون حمايت از مشاغل خانگي منتشر شد
خبرگزاري فارس: جزئيات دستورالعمل اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه امروز در جلسه كميته مشاغل خانگي به تصويب رسيد، منتشر شد.
 • گي كه به منظور ثبت نام اشخاص پشتيبان يا متقاضيان انجام كار در خانه راه اندازي مي گردد و قابليت ارايه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم و نمايش گردش كار و امكان گزارش دهي به ارگانهاي ذيربط را دارد. ماده 2_ مبادرت به كسب و كار خانگي توسط كاركنان خانگي، با شرايط زير امكان پذير است: _ انجام كار صرفا توسط عضو يا اعضاء خانواده در واحد مسكوني _ تناسب حجم توليد با شرايط و فضاي واحد مسكوني _ عدم ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي، صوتي و بصري و رعايت كامل حقوق همسايگان _ عرضه و فروش محصول (كالا و خدمات) در
 • تگاه اجرايي مربوطه ارايه مي نمايند. طرح هاي پيشنهادي متقاضيان مستقل در مهلت زماني مشخص، توسط دستگاه اجرايي ذيربط بررسي و در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذيربط، مجوز مربوطه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و واحد هاي تابعه صادر خواهد شد. سپس در صورت نياز به وام، طرح موردنظر به بانك ارسال خواهد شد. _ افرادي كه متقاضي انجام فعاليت تحت پوشش پشتيبان مي باشند نسبت به تكميل فرم پرسشنامه اقدام و در صورت برخورداري از مهارت، از سيستم كد رهگيري دريافت مي نمايد. كد اين گروه از افراد در بانك اطلاعاتي ذخيره و در ز
 • سيستم به دستگاه اجرايي مربوطه ارايه مي نمايند. دستگاه اجرايي اهليت فردي، فني و ... متقاضي پشتيبان را بررسي و در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذيربط، مجوز مربوطه توسط وزارت ار و امور اجتماعي و واحد هاي تابعه صادر خواهد شد. سپس دستگاه اجرايي با استفاده از بانك اطلاعاتي سيستم، افراد متقاضي تحت پوشش را به پشتيبان معرفي خواهد نمود. در صورت پذيرش افراد فوق توسط پشتيبان، دستگاه اجرايي طرح را تاييد و با بانك ارسال مي نمايد. شيوه نظارت بر مشاغل خانگي الف_ نظارت قبل از پرداخت تسهيلات: _ بررسي و اطمينان
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام با احترام لطفا شرايط مشاغل خانگي وام قرض‌الحسنه چي هست وچيگونه موفق شوم براي گرفتن وام مشاغل خانگي وشروع بعمل. با تشكر
سلام با احترام لطفا شرايط مشاغل خانگي وام قرض‌الحسنه چي هست وچيگونه موفق شوم براي گرفتن وام مشاغل خانگي وشروع بعمل. با تشكر
 • پرسش و پاسخ سلام با احترام لطفا شرايط مشاغل خانگي وام قرض‌الحسنه چي هست وچيگونه موفق شوم براي گرفتن وام مشاغل خانگي وشروع بعمل. با تشكر   ؟
مشاوره/ سلام.داراي مدرك فوق ليسانس شيمي تجزيه هستم.چه نوع وامي ميتونم بگيرم؟يا موقعيت شغلي خاصي براي من پيشنهاد داريد؟ممنون
 • با سلام همانطور كه مي دانيد موقعيت شغلي بسياري از افراد در ايران برحسب  علاقه شكل نمي گيرد بلكه بر حسب تصادف ويا منافع مادي ودرآمدي حاصله شكل مي گيرد .براي مثال بسياري از پزشكان را مي بينيد كه به كار ساخت وساز مشغول هستند.در خصوص وام گرفتن نيز موضوع اصلي وام گرفتن نيست بلكه تعيين محل مصرف آن وبازده احتمالي حاصل از آن است.براي مثال اگر قصد راه اندازي يك كارگاه را داريد مي توانيد وامهاي زود بازده و..بگيريد اماا گر قصد واردات اجناس شيميايي را داريد وام مضاربه در بانكها با وثيقه كافي
 • ست بلكه تعيين محل مصرف آن وبازده احتمالي حاصل از آن است.براي مثال اگر قصد راه اندازي يك كارگاه را داريد مي توانيد وامهاي زود بازده و..بگيريد اماا گر قصد واردات اجناس شيميايي را داريد وام مضاربه در بانكها با وثيقه كافي در دسترس است.نهايت امر اينست كه وام با نرخ بازار آزاد نيز فراوان است اما مهم بازده است .اگر شما بتوانيد بازده 100% از وام حاصله كسب كنيد پس گرفتن وام با بهره 50 % از بازار نيز مي تواند مفيد واقع شود.
مشاوره/ آيا براي گرفتن وام مسكن روستايي حتما سند بايد در رهن بانك برود؟ در صورتي كه بانك تاكيد بر گرفتن سند داشته باشد و دو قسط وام گرفته شده باشد بايد چكار كرد؟ با تشكر
آيا براي گرفتن وام مسكن روستايي حتما سند بايد در رهن بانك برود؟ در صورتي كه بانك تاكيد بر گرفتن سند داشته باشد و دو قسط وام گرفته شده باشد بايد چكار كرد؟ با تشكر
 • پرسش و پاسخ آيا براي گرفتن وام مسكن روستايي حتما سند بايد در رهن بانك برود؟ در صورتي كه بانك تاكيد بر گرفتن سند داشته باشد و دو قسط وام گرفته شده باشد بايد چكار كرد؟ با تشكر  ؟ با سلام اين موضوع به مقررات داخلي بانك و قرارداد في مابين شما و بانك وام دهنده بستگي دارد موفق باشيد-       سيد علي شاه صاحبي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مشاوره/ باسلام من 4 سال پيش در يك كارگاهي كه بيش از 15 نفر كارگر داشت قرارداد 10 ساله امضا كردم و حالا با اين كارگاه به مشكلاتي برخورد كرده ام كه به اختصار آنها را شرح مي دهم. اين كارگاه يك موسسه پژوهشي است. 1- قوانين اين كارگاه مصورت مشخص شده نمي باشد و هر روز يك قانون جديد براي كارگران لازم الاجرا مي شود. 2- تعداد كارگران در حال كاضر 2 نفر هستند كه كارفرما قوانين كار را بر اساس كارگاه هاي زير 10 نفر اعمال مي كند و مرخضي ساليانه استحقاقي را 21 روز كرده است 3- براي گرفتن مرخصي بدون حقوق به هيچ عنوان موافقت نميكند 4- در صورت تاخير در ابتداي روز كاري 3 برابر آن را از مرخصي استحقاقي كم مي كند 5- حقوق پرداختي كارفرما حقوق پايه وزارت كار 380000 تومان در سال 91 مي باشد و فقط اضافه حقوقي را كه هر سال وزارت كار اعلام مي كند را به حقوق من اضافه ميكند. در صورتي كه شغل من برنامه نويسي و اداره بخش IT اين موسسه هست. 6- متاسفانه كارفرما براي استخدام يك چك به مبلغ 000/000/50 تومان در وجه حامل و بدون تازيخ از من گرفته است كه به قول او من را بورسيه تحصيلي بكند ولي طي اين 4 سال خبري از بورسيه تحصيلي نبوده است. در روره آزمايشي كارفرما به من حقوق پرداخت نكرده و عنوان كرد كه پرداخت حقوق شما منوط به ارائه چك مي باشد تا براي شما رديف حقوقي باز شود...!!! در آخر در صورت امكان راهنمايي بفرماييد كه اگر من بخواهم از كار در اين موسسه استعفا بدهم با توجه به اين كه قرار داد كاري من 10 ساله است چكار بايد بكنم و تكليف چك من به چه صورت مي شود؟ باتشكر از شما
باسلام من 4 سال پيش در يك كارگاهي كه بيش از 15 نفر كارگر داشت قرارداد 10 ساله امضا كردم و حالا با اين كارگاه به مشكلاتي برخورد كرده ام كه به اختصار آنها را شرح مي دهم. اين كارگاه يك موسسه پژوهشي است. 1- قوانين اين كارگاه مصورت مشخص شده نمي باشد و هر روز يك قانون جديد براي كارگران لازم الاجرا مي شود. 2- تعداد كارگران در حال كاضر 2 نفر هستند كه كارفرما قوانين كار را بر اساس كارگاه هاي زير 10 نفر اعمال مي كند و مرخضي ساليانه استحقاقي را 21 روز كرده است 3- براي گرفتن مرخصي بدون حقوق به هيچ عنوان موافقت نميكند 4- در صورت تاخير در ابتداي روز كاري 3 برابر آن را از مرخصي استحقاقي كم مي كند 5- حقوق پرداختي كارفرما حقوق پايه وزارت كار 380000 تومان در سال 91 مي باشد و فقط اضافه حقوقي را كه هر سال وزارت كار اعلام مي كند را به حقوق من اضافه ميكند. در صورتي كه شغل من برنامه نويسي و اداره بخش IT اين موسسه هست. 6- متاسفانه كارفرما براي استخدام يك چك به مبلغ 000/000/50 تومان در وجه حامل و بدون تازيخ از من گرفته است كه به قول او من را بورسيه تحصيلي بكند ولي طي اين 4 سال خبري از بورسيه تحصيلي نبوده است. در روره آزمايشي كارفرما به من حقوق پرداخت نكرده و عنوان كرد كه پرداخت حقوق شما منوط به ارائه چك مي باشد تا براي شما رديف حقوقي باز شود...!!! در آخر در صورت امكان راهنمايي بفرماييد كه اگر من بخواهم از كار در اين موسسه استعفا بدهم با توجه به اين كه قرار داد كاري من 10 ساله است چكار بايد بكنم و تكليف چك من به چه صورت مي شود؟ باتشكر از شما
 • است چكار بايد بكنم و تكليف چك من به چه صورت مي شود؟ باتشكر از شما   ؟ باسلام باستحضارعالي برسانم كه باتفاسيري كه فرموديد متاسفانه استعفا راه حل مناسبي نبوده مگرانكه قيد تمام مزايا و شرايطي را كه شرح داديد بزنيد وحتي ازبيمه بيكاري هم استفاده نكنيدو......... بهتراست از راههاي مسالمت اميزاستفاده فرموده ومشكلات را به تدريج حل كنيد شايدايشان هم مشكلاتي دارند و.... خدانگهدار جناب آقاي مستوفي با سپاس فراوان از شما بابت وقتي كه
 • كه با تفاسير بالا مي مي بايستي قيد مزايا و شرايطي كه شرح داده ام را بزنم...!!! در خصوص مزايا اگر منظور شما حقوق و بيمه و بيمه بيكاري و همچنين سنوات هست اشكالي ندارد و لي در مورد شرايط بالا دقيقا متوجه نشدم منظور شما چيست؟ من بيشترين مشكلم در خصوص چك بدون تارخ و با دو امضا در پشت ان است كه از سوي پدرم يه كارفرما بدون اخذ هيچ گئنه رسيدي در وجه حال ارائه شده است. در خصوص استرداد اين چه چه بايد بكنم؟ ممكنه در اين زمينه هم بنده را راهنمايي بفرماييد. باتشكر از جناب عالي آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما
13 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني