جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري-ت41498هـ 3/8/1388
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:
 • مه، برنامه نرم افزاري مطالبات خود را به گونه اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول، سوخت شده و غيره به صورت نرم افزاري و خودكار انجام شود. ارايه تمامي خدمات و تسهيلات بانكي منوط به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين نامه براساس مشخصات يادشده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام شود. ماده3ـ بانك مركزي موظف است اطلاعات مربوط به مشتريان مؤسسه اعتباري از جمله اطلاعات مربوط به تمامي حسابهاي مشتريان و اطلاعات
 • ، پايش تغييرات و ارايه گزارشهاي به موقع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده6 ـ مؤسسه اعتباري موظف است با استفاده از كادر كارشناسي خود يا با بهره گيري از شركتها و مؤسسات مشاوره اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد. تبصره ـ مؤسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات، سياستهاي مناسبي از قبيل استفاده از امكانات
 • قدام نمايند. اقدام مؤسسه اعتباري ذينفع مي تواند قبل و يا بعد از سياستهاي تشويقي موضوع ماده (15) صورت گيرد. ماده15ـ مؤسسه اعتباري مجاز است به منظور تشويق بدهكاران (اعم از ارزي و ريالي) به بـازپرداخت مانده بدهي، سياستـهاي تشويقي زير را در مورد ايـن اشخاص اتخاذ نمايد: الف ـ رفع محروميت هاي مندرج در بندهاي (ب) الي (ث) ماده (11) مشروط به تسويه بدهي در تمامي مؤسسات اعتباري. ب ـ بخشش جريمه قراردادي تأخير تأديه دين، حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مرب
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام گواهي شماره شناسايي ملي اشخاص حقوقي چيست؟ و بايد از كجا اخذ گردد؟
 • پرسش و پاسخ سلام گواهي شماره شناسايي ملي اشخاص حقوقي چيست؟ و بايد از كجا اخذ گردد؟ ؟ با سلام تشريف ببريد حوزه مالياتي از بخش ماليات بر ارزش افزوده پيگيري دريافت انرا انجام دهيد.شماره اقتصادي فروشنده (در مورد اشخاص حقوقي) و شماره شناسايي ملي (در مورد اشخاص حقيقي)، قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ماده 1- وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي
 • ي (در مورد اشخاص حقيقي)، قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ماده 1- وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي و كدپستي اختصاص دهند. ماده 2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه ها، سازمانها، شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره م
 • لب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند. ماده 3- كارت ياد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد. تبصره : دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد. ماده 4- صدور هرگونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه را
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ; ماده ( 95 )اين قانون و درموارد مذكور در ماده (97 )اين قانون بطور علي الراس تشخيص مي گردد. ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد: الف – در مورد پيمانكار در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني . دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد ب
 • ل تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. درغيراين صورت دريافت كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود. ج – در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون. تبصره 1- درمواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي «الف » و «ب»
 • مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون. تبصره 1- درمواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي «الف » و «ب» اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد. پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (5/2%) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند. تبصره 2
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام خدمت شما ما حدودوا يكسال پيش اقدام به تاسيس شركت با مسوليت محدود جهت انجام كارهاي پژوهشي و آموزشي كرديم كه به دلايلي پس از گذشت 4 ماه تيم كاري شركت از يكديگر جدا شدند و عملا فعاليت شركت تعطيل گرديد. ولي ما نسبت به انحلال شركت اقدام نكرديم چون منتظريم تا به محض فراهم شدن مقدمات كار در اينده اي نزديك كار را استارت بزنيم حال سوال بنده اين است كه با عنايت به شرايط فوق الذكر و گردش مالي ناچيز شركت در اين مدت كه كمتر از 2 ميليون بوده است، شرايط مالياتي ما به چه وضعي است؟ منظورم اين است كه بطور تقريبي چقدر ماليات امكان دارد به شركت ما تعلق بگيرد؟ اگر فرض كنيم ما بخواهيم شركت را منحل كنيم، آنوقت ماليات انحلال آن چقدر مي شود؟ لطف راهنمايي فرماييد با تشكر
با سلام خدمت شما ما حدودوا يكسال پيش اقدام به تاسيس شركت با مسوليت محدود جهت انجام كارهاي پژوهشي و آموزشي كرديم كه به دلايلي پس از گذشت 4 ماه تيم كاري شركت از يكديگر جدا شدند و عملا فعاليت شركت تعطيل گرديد. ولي ما نسبت به انحلال شركت اقدام نكرديم چون منتظريم تا به محض فراهم شدن مقدمات كار در اينده اي نزديك كار را استارت بزنيم حال سوال بنده اين است كه با عنايت به شرايط فوق الذكر و گردش مالي ناچيز شركت در اين مدت كه كمتر از 2 ميليون بوده است، شرايط مالياتي ما به چه وضعي است؟ منظورم اين است كه بطور تقريبي چقدر ماليات امكان دارد به شركت ما تعلق بگيرد؟ اگر فرض كنيم ما بخواهيم شركت را منحل كنيم، آنوقت ماليات انحلال آن چقدر مي شود؟ لطف راهنمايي فرماييد با تشكر
 • 1-يك نامه عدم فعاليت به حوزه مالياتي ارائه كنيد واظهارنامه را نيز سفيد رد كنيد.2-در خصوص انحلال نيز چون اظهارنامه شما سفيد است ودارايي وبدهي و خالص ارزش فروشي ندارد لذا مالياتي تعلق نمي گيرد. ماده 115 – مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره ي عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است. تبصره 1 – ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش
 • باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركت ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و
 • د و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد. تبصره 3– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون مي باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي
آيين‌نامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي به استناد ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب1382ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
 • 21090/1 مورخ 10/7/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (79) قانون تجارت الكترونيكي – مصوب 1382- تصويب نمود: 1 ـ وزارت بازرگاني موظف است نسبت به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (شامل تأمين و توسعه بستر اطلاعاتي زنجيره تأمين ملي كالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهاي طبقه بندي و كدگذاري كالا جهت دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده ها و نيز تأمين ساز و كار لازم براي طبقه بندي
 • ه تأمين ملي كالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهاي طبقه بندي و كدگذاري كالا جهت دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده ها و نيز تأمين ساز و كار لازم براي طبقه بندي و كدگذاري خدمات براي رسيدن به درگاه (پورتال) اطلاع رساني ملي كالا و خدمات) اقدام نموده و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت ايجاد و توسعه نظام ياد شده را به هيئت وزيران ارايه دهد. 2- وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران)، دفاع و پشتيباني نيرو
 • وظف به همكاري در جهت ايجاد و گسترش نظام مذكور مي باشند. 3- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين تصويب نامه را سالانه در لوايح بودجه كل كشور منظور نمايد. 4- به منظور اجرايي نمودن نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات و تهيه آيين‏نامه اجرايي آن، كارگروهي مركب از وزراي بازرگاني (رييس)، امور اقتصادي و دارايي، جهادكشاورزي، صنايع و معادن، تعاون ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شود. 5- اختيار
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • ه 1- نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين مي‌شود. تبصره 2- سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي و بر اساس فرمول ارائه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانك مركزي محاسبه و اعمال مي‌شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غيرمشاركتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط موسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده (غير مركب) محاسبه و دريافت مي‌گ
 • ستفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند. ماده 8 ـ موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند: الف ـ خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ 40 ميليون ريال. ب ـ تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر
 • به ترتيب معادل 15 و 5 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارجي از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود. تبصره 1 ـ موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود. تبصره 2 ـ سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي موسسات اعتباري مختل
مشاوره/ بنده اظهارنامه الكترونيكي سال 1390 يا 1389 را از سايت وزارت دارايي دانلود نمودم واطلاعات را پر كردم ولي اين نرم افزار همواره خطا مي دهد كه شناسه ملي يافت نشد.لطفا اين موضوع را به گوش سازمان امور مالياتي برسانيد
 • پرسش و پاسخ بنده اظهارنامه الكترونيكي سال 1390 يا 1389 را از سايت وزارت دارايي دانلود نمودم واطلاعات را پر كردم ولي اين نرم افزار همواره خطا مي دهد كه شناسه ملي يافت نشد.لطفا اين موضوع را به گوش سازمان امور مالياتي برسانيد  ؟ با سلام بله اين مشكل براي چندي از دوستان ديگر نيز ايجاد شده كه از طريق سايت به اطلاع سازمان امور مالياتي رسانده شد ضمن اينكه اگر دوستان ديگري به مشكل برخوردند مي توانند به آدرس ذيل ايميل
 • مشكل براي چندي از دوستان ديگر نيز ايجاد شده كه از طريق سايت به اطلاع سازمان امور مالياتي رسانده شد ضمن اينكه اگر دوستان ديگري به مشكل برخوردند مي توانند به آدرس ذيل ايميل بزنند: ezh90@intamedia.ir دانلود نرم افزار اظهارنامه الكترونيكي - اشخاص حقوقي   دانلود نرم افزار اظهارنامه الكترونيكي - صاحبان مشاغل بند الف ، بند ب ، بند ج و وسايل نقليه عمومي بند ج-   دانلود نرم افزار اظهارنامه الكترونيكي- اجاره املاك(مربوط به مالكيني است كه داراي مستاجر هستند)  
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ درج كد ملي، كد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات
دستورالعمل شماره 43768/230/د مورخ 25/11/1390 سازمان امور مالياتي كشور
قوانين و مقررات/ دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
 • اقتصادي فروشنده با استفاده از سيستمهاي نرم افزاري يا صندوقهاي فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقي مي شود. تبصره- اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع اين دستورالعمل مكلفند مادامي كه براي آنها شماره اقتصادي صادر نشده، از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده نمايند. 2-3- اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع اين دستورالعمل مكلفند هنگام خريد كالا و يا خدمات، شماره اقتصادي خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خو
 • ماده 169 مكرر نخواهد بود.   8- موارد ابطال كارت اقتصادي: در موارد ذيل كارت و شماره اقتصادي باطل ميگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقيقي 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي 3- 8- انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز ذيربط 4- 8- صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال كارت اقتصادي تذكر1: دارنده كارت اقتصادي يا قائم مقام قانوني آن در موارد فوق موظفند به نزديكترين اداره امور مالياتي مراجعه و نسبت به تحويل و ابطال كارت اق
قوانين و مقررات/ قانون ثبت طرحهاي صنعتي
قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري (مصوب 1386 ) بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي وعلائم تجاري (مصوب 1386 )و آئين نامه هاي اجرايي مربوط قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به طرح صنعتي به شرح زير مي باشد :
 • ماده70 اظهارنامه طرح صنعتي بايد حاوي نكات زير باشد: 1- اسم، نشاني، كدپستي، شماره ملي، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر الزامي است؛ 2- اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛ 3- اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛ 4- ذكر كالا و طبقه‌اي كه متقاضي
 • د؛ 4- ذكر كالا و طبقه‌اي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛ 5- تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه طرح صنعتي در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛ 6- تعيين ضمائم. تبصره 1 – در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است. تبصره 2- اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه برفارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود. ماده 71 دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه‌بندي بين‌المللي و
 • ر در بند هـ ماده 4 قانون براي ثبت طرح صنعتي، با انجام تغييرات لازم، مشمول مقررات ماده 26 اين آيين‌نامه خواهد بود. ماده 26 استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زير است: 1- افشاء به دليل يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذي‌حق قبلي متقاضي انجام شده باشد؛ 2- افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در اين فرض متقاضي بايد گواهي شركت در اين نمايشگاه را كه به تأييد مسئولان ذي‌ربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به نمايشآيين‌نامه وصول مطالبات, سررسيد گذشته, معوق, مشكوك‌الوصول, مؤسسات اعتباري, اعتبار, اعتباري, مطالبات, تسهيل, مطالبات سررسيد گذشته, مؤسسه اعتباري , وصول مطالبات , مشتري, پرداخت, سررسيد, ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي, اشخاص حقوقي خارجي, ماليات اندوخته‌, مؤسسات بيمه , ماليات پيمانكاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان, مأخذ محاسبه ماليات دوره انحلال, آيين‌نامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي, قانون تجارت الكترونيكي, مركز مياني وريشه, گواهي الكترونيكي, ثبت ‌نام گواهي الكترونيكي, امضاي الكترونيكي, دستور العمل گواهي, اينترنتي, درج كد ملي، كد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات , دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم, قانون ثبت طرحهاي صنعتي


41 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني