جستجو در پورتال

مشاوره/ در تئوري حسابداري تفاوت بين اندازه گيري و محاسبه حسابداري را باذكر مثال بيان كنيد ؟ آيا مي توان از معيار اندازه گيري در حسابداري براي پيش بيني استفاده نمود ؟ چرا امروزه تئوريهاي حقوق صاحبان سهام از اهميت افتاده ؟ آيا جزوه يا مقاله براي پاسخ به سوالات تئوري حسابداري دكتر شباهنگ وحود دارد ؟
 • پرسش و پاسخ در تئوري حسابداري تفاوت بين اندازه گيري و محاسبه حسابداري را باذكر مثال بيان كنيد ؟ آيا مي توان از معيار اندازه گيري در حسابداري براي پيش بيني استفاده نمود ؟ چرا امروزه تئوريهاي حقوق صاحبان سهام از اهميت افتاده ؟ آيا جزوه يا مقاله براي پاسخ به سوالات تئوري حسابداري دكتر شباهنگ وحود دارد ؟  ؟ با سلام اندازه گيري به معناي ارائه نتايج در قالب خواص كميت پذير است مثل پول، زمان ولي محاسبه ي
 • اهنگ وحود دارد ؟  ؟ با سلام اندازه گيري به معناي ارائه نتايج در قالب خواص كميت پذير است مثل پول، زمان ولي محاسبه يك عمل رياضي است نظير جمع و تفريق و ... . حقوق صاحبان سهام در ادبيات حسابداري به طرق متفاوتي تعريف و تئوريزه شده است، به‌گونه‌اي كه هركدام از تعاريف رويكردهايي را ارائه مي‌كنند كه امكان دارد مباني اندازه‌گيري و ميزان اهميت اقلام مورد اندازه‌گيري در شركت را تحت تاثير قرار دهد. بطور كلي 5 نظريه
 • ي انتفاعي ايجاد نمي كند.و هيچيك ار اين تئوريها نمي تواند مبناي منطقي و كافي را براي استفاده از سيستم بهاي تمام شده تاريخي يا عدول از ان را ايجاد كند اين تئوريها عبارتند از تئوري مالكلنه ,تئوري شخصيت حسابداري ,تئوري حقوق مازاد , تئوري وجوه ,تئوري مديريت براي توضيح و مقالات به لينك http://iauec-accounting.blogfa.com/category/1 مراجعه نماييد . با تشكر
مشاوره/ سلام در مورد تكنيكهاي حسابداري مديريت استراتژيك منبع و اطلاعات نياز دارم . لطفا راهنمايي كنيد. ممنونم.
 • پرسش و پاسخ سلام در مورد تكنيكهاي حسابداري مديريت استراتژيك منبع و اطلاعات نياز دارم . لطفا راهنمايي كنيد. ممنونم. ؟ با سلام در گوگل سرچ كنيد: strategic management accounting 19/11/87
مشاوره/ تفاوت هاي بين حسابداري مالي و صنعتي چيست؟
 • پرسش و پاسخ تفاوت هاي بين حسابداري مالي و صنعتي چيست؟ ؟ با سلام ويژگي حسابداري مالي: 1- گروههاي ذيحق ذينفع برون سازماني 2- مقيد به رعايت اصول پذيرفته شده حسابداري 3- تقريبا محدود به اطلاعاتي است كه توسط سيستم حسابداري تهيه ميشود 4- گزارشها معمولا به كل واحد انتفاعي توجه دارد واز اطلاعات مبتني بر رويدادهاي مالي گذشته استفاده مي كند. ويژگي حسابداري مديريت: 1- مديران درون واحد انتفاعي 2- مقيد به رعايت
 • ميشود 4- گزارشها معمولا به كل واحد انتفاعي توجه دارد واز اطلاعات مبتني بر رويدادهاي مالي گذشته استفاده مي كند. ويژگي حسابداري مديريت: 1- مديران درون واحد انتفاعي 2- مقيد به رعايت ضوابط معيني نيست وبه نظات مديريت بستگي دارد 3- سيستم حسابداري وساير منابع اطلاعاتي داخلي وخارج از سازمان 4- گزارشها معمولا به عمليات واحد هاي تابعه واحد انتفاعي توجه دارد وتركيبي از اطلاعات تاريخي پيش بيني ها وبراوردها ست. 25/01/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ در حسابداري دولتي هنگامي كه سپرده كوتاه مدتي رو ( داراي سود ماهانه) در بانكي ميگذاريم چه سندي ميزنيم ؟ يعني تفاوتي بين حسابداري بازرگاني و دولتي وجود دارد؟در حسابداري بازرگاني اگر اشتباه نكنم سرمايه گذاري كوتاه مدت بدهكار ميشد و نقد بستانكار
 • پرسش و پاسخ در حسابداري دولتي هنگامي كه سپرده كوتاه مدتي رو ( داراي سود ماهانه) در بانكي ميگذاريم چه سندي ميزنيم ؟ يعني تفاوتي بين حسابداري بازرگاني و دولتي وجود دارد؟در حسابداري بازرگاني اگر اشتباه نكنم سرمايه گذاري كوتاه مدت بدهكار ميشد و نقد بستانكار ؟ با سلام دوست گرامي وقتي از حسابداري دولتي حرف مي زنيم بايد مشخص كنيم كه استاندارد هاي حسابداري دولتي ويا حسابداري دولتي در عمل.در خصوص استاندارد هاي حسابداري دولتي ما
 • با سلام دوست گرامي وقتي از حسابداري دولتي حرف مي زنيم بايد مشخص كنيم كه استاندارد هاي حسابداري دولتي ويا حسابداري دولتي در عمل.در خصوص استاندارد هاي حسابداري دولتي ما موضوعي به نام حسابهاي مستقل داريم كه هر يك مبناي حسابداري خاص خود را دارد اين مبنا طيفي از تعهدي كامل تا نقدي را در بر گرفته است.بنابراين ثبت هاي متعددي با توجه به مبناي مورد عمل خواهيم داشت.با توجه به اينكه مباني مختلف حداقل در خصوص موجودي نقد وبانك اختلافي ندارند لذا ثبت حسابداري فوق در مجموعه ها
 • را در بر گرفته است.بنابراين ثبت هاي متعددي با توجه به مبناي مورد عمل خواهيم داشت.با توجه به اينكه مباني مختلف حداقل در خصوص موجودي نقد وبانك اختلافي ندارند لذا ثبت حسابداري فوق در مجموعه هاي دولتي نيز امكان پذير است وموردي ندارد.فقط بحث تعريف نشدن سرفصل سرمايه گذاري ممكن است مشكلاتي را ايجاد كند كه از يك حساب بانك استفاده مي شود.يعني يك بانك بدهكار وبانك ديگر بستانكار مي شود. 24/2/88
مشاوره/ با سلام در شركت هاي سينمايي آيا براي ساخت هر فيلم يك حساب باز مي كندد و تمامي هزينه هاي ثبت شده را در آن ثبت ميكنند؟ منظورم اينه كه آيا مثل هزينه يابي سفارش كار است؟ سوال دومم اينه كه در شركت هاي سينمايي هزينه ها را تحت چه عنواني ثبت ميكنن؟ مثلا دستمزد بازيگران و...؟
 • پرسش و پاسخ با سلام در شركت هاي سينمايي آيا براي ساخت هر فيلم يك حساب باز مي كندد و تمامي هزينه هاي ثبت شده را در آن ثبت ميكنند؟ منظورم اينه كه آيا مثل هزينه يابي سفارش كار است؟ سوال دومم اينه كه در شركت هاي سينمايي هزينه ها را تحت چه عنواني ثبت ميكنن؟ مثلا دستمزد بازيگران و...؟ ؟ با سلام 1-در كل بله اما شرايط هرساخت هر فيلم بسته به مشاركت كنندگان در مراحل مختلف وتقسيم اجزاء وفعاليتها بين مشاركت كنندگان لازم است اطل
 • يگران و...؟ ؟ با سلام 1-در كل بله اما شرايط هرساخت هر فيلم بسته به مشاركت كنندگان در مراحل مختلف وتقسيم اجزاء وفعاليتها بين مشاركت كنندگان لازم است اطلاعات لازم در اين خصوص نيز جمع اوري گردد. 2-همان مفاهيم حسابداري مديريت شامل هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم هزينه يابي مرحله اي وسفارش كار وسيستم هاي تركيبي و... وتفكيك هزينه ها به ماهيت وكاركردو...در اين شركتها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 5/9/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام و تشكر هنوز موضوعي براي پايان نامه حسابداري پيدا نكردم اگه ميشه راهنمايي بفرماييد
باسلام و تشكر هنوز موضوعي براي پايان نامه حسابداري پيدا نكردم اگه ميشه راهنمايي بفرماييد
 • پرسش و پاسخ باسلام و تشكر هنوز موضوعي براي پايان نامه حسابداري پيدا نكردم اگه ميشه راهنمايي بفرماييد  ؟ با سلام براي تعيين موضوع پايانامه متغير هاي متعددي دخيل هستند مثلا: 1-از كدام دروس خوشتان مي آيد مثلا برخي حسابداري مالي را به حسابداري مديريت ترجيح مي دهند وبرخي مديريت مالي را به هر دو2-در حال حاضر اساتيد شما چه كساني هستند و احتمالا از كداميك بيشتر خوشتان آمده است كه اين مي تواند به دليل نحوه
 • يا آدم باكلاس بودن و..... باشد3- فرصت وزماني كه احتمالا قصد داريد صرف پايان نامه كنيد به چه ميزان است مثلا يكماهه ويا يكساله و...4- آيا قصد ادامه تحصيل داريد يا خير5- آيا زبان انگليسي ويا رياضي شما خوب است بيا خير؟و....بسياري از سوالات ديگر كه پس از پاسخگويي به سوالات مذكور احتمالا دريچه اي براي انتخاب موضوع پيدا خواهيد كرد
مشاوره/ تكنيك هاي يك حسابدار موفق چيست؟
تكنيك هاي يك حسابدار موفق چيست؟
 • پرسش و پاسخ تكنيك هاي يك حسابدار موفق چيست؟  ؟ با سلام يك حسابدار واقعاً موفق در دنياي كسب و كار، ويژگي هاي مشخصي دارد. حسابداري كه كل ويژگي هاي زير را داشته باشد، كمياب است، اما اكثر حسابداران موفق بسياري از اين ويژگيها را دارند. 1-تمركز: حسابدار موفق سعي مي كند ضمن آگاهي حداقلي از حوزه هاي مختلف حسابداري (از قبيل حسابداري مالياتي، حسابداري مالي، حسابداري بهاي تمام شده، حسابداري مديريت، حسابدا
 • الياتي، حسابداري مالي، حسابداري بهاي تمام شده، حسابداري مديريت، حسابداري بخش دولتي، حسابرسي داخلي، و ...)، در يك محور اصلي به طور خاص تمركز كند و در آن حوزه يك متخصص تمام عيار ميشود. 2- تخصص و دانش: تخصص فني: حسابدار موفق اصول و استانداردهاي حسابداري را خوب مي شناسد. وي سعي مي كند تا حد امكان گواهينامه هاي حرف هاي مرتبط با رشته را اخذ كند و مطالعات مستمر داشته باشد. آموزش مستمر چيزي است كه حسابدار موفق از آن غافل نميشود. تخصص مديريتي: يك حسابدار موفق، از اصول و تكنيك هاي مديريت و ادا
 • ته را اخذ كند و مطالعات مستمر داشته باشد. آموزش مستمر چيزي است كه حسابدار موفق از آن غافل نميشود. تخصص مديريتي: يك حسابدار موفق، از اصول و تكنيك هاي مديريت و اداره كسب و كار آگاه است. بنابراين براي موفق شدن در حسابداري، بايد مطالعاتي در حوزه علم مديريت هم داشت. مهارت سخنوري و نوشتن: يك حسابدار موفق خوب حرف ميزند و خوب مي نويسد. وي قواعد نوشتن  را كاملاً رعايت مي كند و دقيق و صحيح و محترمانه مي نويسد. 3-ويژگي هاي شخصي و ظاهري: ظاهر: حسابدار موفق لبا سهاي مرتبي مي پوشد و هموار
مشاوره/ سلام عيد شما مبارك . يه سوالي داشتم ،هنگام محاسبه بهاي تمام شده يك واحد بايد هزينه هاي توليد احتساب شوند در صورتي كه هزينه هاي اداري و ساير هزينه هاي غير توليدي نيز در شركت انجام ميشود كه بايد به نظرمن در بهاي بك واحد جهت براورد سود به حساب ايند ، ايا همينطوراست (روش من ادواري و ميانگين موزون ميباشد .)يعني بايد در محاسبه بهاي يك واحد كل هزينه هاي شركت را حساب كرد يا نه؟ با تشكرفراوان از شما
سلام عيد شما مبارك . يه سوالي داشتم ،هنگام محاسبه بهاي تمام شده يك واحد بايد هزينه هاي توليد احتساب شوند در صورتي كه هزينه هاي اداري و ساير هزينه هاي غير توليدي نيز در شركت انجام ميشود كه بايد به نظرمن در بهاي بك واحد جهت براورد سود به حساب ايند ، ايا همينطوراست (روش من ادواري و ميانگين موزون ميباشد .)يعني بايد در محاسبه بهاي يك واحد كل هزينه هاي شركت را حساب كرد يا نه؟ با تشكرفراوان از شما
 • پرسش و پاسخ سلام عيد شما مبارك . يه سوالي داشتم ،هنگام محاسبه بهاي تمام شده يك واحد بايد هزينه هاي توليد احتساب شوند در صورتي كه هزينه هاي اداري و ساير هزينه هاي غير توليدي نيز در شركت انجام ميشود كه بايد به نظرمن در بهاي بك واحد جهت براورد سود به حساب ايند ، ايا همينطوراست (روش من ادواري و ميانگين موزون ميباشد .)يعني بايد در محاسبه بهاي يك واحد كل هزينه هاي شركت را حساب كرد يا نه؟ با تشكرفراوان از شما  ؟
 • اب ايند ، ايا همينطوراست (روش من ادواري و ميانگين موزون ميباشد .)يعني بايد در محاسبه بهاي يك واحد كل هزينه هاي شركت را حساب كرد يا نه؟ با تشكرفراوان از شما  ؟ با سلام دو موضوع متفاوت در حسابداري مالي ومديريت داريم: 1-در حسابداري مالي ارزشيابي يك كالا شامل هزينه هاي عمومي واداري نمي شود لذا بهاي تمام شده صرفا شامل هزينه هاي توليد است 2-در حسابداري مديريت كه شامل چند زير سيستم واز جمله زير سيستم حسابداري صنعتي(بهاي تمام شده)
 • امل هزينه هاي توليد است 2-در حسابداري مديريت كه شامل چند زير سيستم واز جمله زير سيستم حسابداري صنعتي(بهاي تمام شده) است  ارزشيابي يك كالا شامل هزينه هاي عمومي واداري نمي شود لذا بهاي تمام شده صرفا شامل هزينه هاي توليد است وليكن در حسابداري مديريت ومبحث قيمت گذاري شما براي تعيين قيمت يك محصوص ممكن است كل هزينه شركت را(از جمله هزينه هاي عمومي واداري)در محاسبات تعيين قيمت فروش يك محصول به عنوان يك رويه مديريتي در نظر بگيريد. ميخواستم بدونم براي من كه مسئوليت مالي يك كارخانه توليدي
مشاوره/ با سلام خدمت استاد عزيز بنده خليلي نيا 5 سال پيش فارغ التحصيل رشته حسابدراي از مشهدمقدس شدم و به تحرير دفاتر تهيه صورتهاي مالي و نرم افزارهاي هلو رافع تيزپرداز زمرد و ... مسلط هستم . اكنون علاقه شديدي به تجزيه و تحليل صورتهاي مالي دارم و از بين مباحث حسابدراي تمايل به مسلط شدن در اين زمينه را دارم و كتب و مقالات مختلف به زبان اصلي و فارسي را مطالعه كردم خاشعانه خواهشمندم بنده را راهنمايي كنيد كه از كجا شروع كنم وبه چكارهايي رابايد انجام بدهم. پيشاپيش از لطف شما بسيار سپاسگذارم
 • پرسش و پاسخ با سلام خدمت استاد عزيز بنده خليلي نيا 5 سال پيش فارغ التحصيل رشته حسابدراي از مشهدمقدس شدم و به تحرير دفاتر تهيه صورتهاي مالي و نرم افزارهاي هلو رافع تيزپرداز زمرد و ... مسلط هستم . اكنون علاقه شديدي به تجزيه و تحليل صورتهاي مالي دارم و از بين مباحث حسابدراي تمايل به مسلط شدن در اين زمينه را دارم و كتب و مقالات مختلف به زبان اصلي و فارسي را مطالعه كردم خاش
 • نمايي كنيد كه از كجا شروع كنم وبه چكارهايي رابايد انجام بدهم. پيشاپيش از لطف شما بسيار سپاسگذارم  ؟ سلام دوست عزيز پيشنهاد ميكنم با مطالعه كتب حسابداري مديريت -مديريت سرمايه گذاري- حسابداري بهاي تمام شده- تئوري تونو قوي كنيد وسپس با عملياتي  واجرايي نمودن اين تئوري  در شركتهاي خوب ومعتبر ميتوانيد  مرحله به مرحله پيش برويد وتجريه اندوزي از پيشكسوتان اين صنعت موفق باشيد
مشاوره/ با سلام مديريت شركت تصميم دارد براي تحصيل داراييهاي ثابت اوراق قرضه اي با نرخ بهره 10 درصد صادر نمايد سود حاصل از پروژه هاي شركت قبل از كسر هزينه بهره اوراق قرضه و ماليات بردرآمد مبلغ 51600000 ريال است نرخ ماليات بردرآمد 25 درصد مي باشد مديريت مي خواهد سود خالص شركت بعد از كسر هزينه بهره اوراق قرضه و ماليات بردرامد 10 برابر هزينه بهره اوراق قرضه باشد با فرض اينكه نرخ بهره بازار 10 درصد باشد و بهره اوراق قرضه به طور سالانه پرداخت شود مطلوب است تعيين مبلغ اوراق قرضه اي كه شركت بايستي براي اين منظور صادر كند با تشكر مريم
23 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
قيمت رهن واجاره در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 6343 | نظرات: 0

|تازه هاي قوانين و مقررات
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني